Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

yellowscientist
20:41
1126 c130 390
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacouples couples
yellowscientist
20:40
1691 75f9 390
Reposted fromcasanovared casanovared viasmutnazupa smutnazupa
yellowscientist
20:40
9231 b190 390
Reposted fromenna-music enna-music viafujitsuh fujitsuh
yellowscientist
20:39
3815 e66a 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viafujitsuh fujitsuh
yellowscientist
20:39
yellowscientist
20:39
yellowscientist
20:27
2248 683e 390
N
Reposted fromgejowygej gejowygej viatities tities
yellowscientist
20:27
Reposted frompeper peper viaakunin akunin
yellowscientist
20:27
      CO MAM CI POWIEDZIEĆ?

że mi cholernie źle bez Ciebie?
   tak jest
że Cię kocham najbardziej na świecie?
   kocham Cię
że mi strasznie na Tobie zależy?
   zależy mi na Tobie
że nie chcę Cię stracić?
   kurewsko nie chcę
że tęsknię?
   już nie wytrzymuję
że nie wytrzymam nawet minuty ze świadomością, że Ciebie nie ma?
   bądź zawsze
że boli mnie to jak Ty się czujesz z tym wszystkim?
   boli, nie chcę żebyś się tak czuł
że nie chcę żeby tak było?
że Cię potrzebuję?
   nie wyobrażam sobie, żeby Ciebie miało nie być
— przepraszam
yellowscientist
20:26
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromkarna karna viamayamar mayamar
yellowscientist
20:26
Pytasz, jak będę cię kochał, więc ci powiem, że na pewno głośno. Tak, żebyś wyraźnie poczuła na ciele każdą literę - od K, poprzez O, C, H, A aż do M. Dopiero później, tuż przed snem, będę kochał cię delikatnie i półgłosem, by, jak zaśniesz, kochać cię nie do powiedzenia.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

June 23 2015

yellowscientist
21:31
7717 b5fd 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoxygenium oxygenium
yellowscientist
21:30
Zrób mi tę przyjemność: uwielbiaj mnie mimo wszystko.
— Antoine de Saint-Exupéry "Mały książę"
yellowscientist
21:29
7106 541f 390
Reposted fromnenya nenya viaoxygenium oxygenium
yellowscientist
21:22
#509
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viakopciurek kopciurek
yellowscientist
21:21
1170 2f94 390
Reposted fromrol rol viapsychoviolet psychoviolet
yellowscientist
21:21
yellowscientist
21:21
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viababyface babyface
yellowscientist
05:54
7918 e31b 390

June 22 2015

yellowscientist
20:50
4356 389a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl